Fördjupning

Riskgrupp eller inte tid att vara sjuk?

Vaccinet mot influensa brukar innehålla tre olika influensatyper. Det beror på att det kan vara flera olika utbrott med olika influensavirus under ett år. Vaccinet innehåller de viktigaste av de virusstammar som cirkulerar i världen. Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman.

Vuxna och barn som är äldre än åtta år vaccineras mot influensa vid ett tillfälle. Barn 3-8 år ska få två doser med minst fyra veckors mellanrum, om barnet inte tidigare någon gång har vaccinerats mot influensa. Har barnet tidigare vaccinerats räcker det med ett tillfälle. Barn mellan sex månader och tre år vaccineras med halv dos. Även de får vaccin vid två tillfällen om de inte tidigare har vaccinerats mot influensa.