Fördjupning

Mer information om TBE

Barn äldre än ett år som vistas i riskområden rekommenderas vaccination. TBE-fall har rapporterats i alla landsting utom i Halland, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Flest antal smittade återfinns i Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Södermanland. Sedan 2000 är trenden av antalet fall ökande. Under 1990-talet anmäldes 50–70 fall per år. De senaste tio åren ligger antalet smittade på ca 200-300 per år.

Om du blir smittad av TBE-virus kan du efter 1–2 veckor få influensaliknande symtom, som lindrig feber och värk i huvud och kropp. Besvären varar i upp till en vecka. Efter det känner du dig återställd och får då livslång immunitet. Men hos ungefär var tredje person som smittats sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor. Efter cirka en vecka blir du sjuk igen med hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Du behöver då sjukhusvård. Diagnos ställs genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätskan.